ครบรอบ 27 ปี Safetech


SAFETECH เป็นศูนย์รวมในการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรภายในประเทศ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้กับทุกคน เพื่อให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัยในทุกๆวัน

หลักสูตรอบรม SAFETECH ปี 2560 l ก.ย. - ธ.ค.

หลักสูตรอบรม SAFETECH  ปี 2560 l ก.ย. - ธ.ค.

การดับเพลิงขั้นสูง รุ่นเสริม ปลายปี 60 Advanced Fire Fighting

การดับเพลิงขั้นสูง รุ่นเสริม ปลายปี 60 Advanced  Fire  Fighting