อบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561

ประมวลภาพการ อบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561  ณ  สนามฝึกดับเพลิงบางปะกง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จัดโดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด SAFETECH