การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ บจก.เดรเกอร์ เซพตี้ (ประเทศไทย) , บจก.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม (SAFETECH )  ,  บจก. NPC S&E , หจก.อนุสรณ์  โปรดักส์   , บมจ.JWD GROUP,  บจก. ร็อคแค้มป์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ มูลนิธิสว่างธรรมสถานเมืองพัทยา   จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561
 
ประมวลภาพการฝึกซ้อม