อบรมดับเพลิงขั้นสูง 23 - 24 สค 61 EP1

การอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ สนามฝึกดับเพลิงบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด SAFETECH ตอนที่ 1