การฝึกอบรมการควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปี 2562

การฝึกอบรมการควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะ  จัดโดย safetech ปี 2562