การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีและการระงับเหตุกรณีรั่วไหล ปี 2562

 บรรยากาศการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีและการระงับเหตุกรณีรั่วไหล โดย SAFETECH