การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีและการระงับเหตุกรณีรั่วไหล ปี 2562

 บรรยากาศการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีและการระงับเหตุกรณีรั่วไหล จัดเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2562 เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 โดย SAFETECH ที่ จ. สมุทรสาคร