หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2562

 

การอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2562 เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฝึกดับเพลิงบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด SAFETECH