การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ปี 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าจัดโดย SAFETECH รุ่น 2  วันที่   4    มิถุนายน   2562   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  เชิงสะพานซังฮี้