การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ปี 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าจัดโดย SAFETECH