บริการจัดอบรมสัมมนา Inhouse Course

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั่นจั่น (แบบ 3 ชม.)

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั่นจั่น (แบบ 3 ชม.)

เหมาะสำหรับผู้ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี หรือเกิดสถิติอุบัติเหตุหรือนำปั่นจั่นที่แตกต่างจ