TUBES & PUMPS

Short Term Tubes

Short Term Tubes

ผ่านการทดลองและทดสอบนับล้านครั้ง: หลอดทดสอบเพื่อตรวจวัดระยะสั้นของ Dräger ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือที่ให้ความคุ้มค่าสูงและให้ผลลัพธ์การตรวจวัดก๊าซที่เชื่อถือได้

Accuro (Hand pump)

Accuro (Hand pump)

ปั๊มมือ ใช้งานร่วมกับหลอดวัดสารเคมี

Test Sets

Test Sets

ชุดหลอดทดสอบสำหรับตรวจวัดหาช่วงค่าของก๊าซที่ไม่ทราบค่า