Alcohol Detection

Dräger Alcotest® 5510

Dräger Alcotest® 5510

Alcotest® 5510 นำเสนอการวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในลมหายใจอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Dräger Alcotest® 6820

Dräger Alcotest® 6820

Alcotest® 6820 ให้การวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในลมหายใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อผู้ใช้มืออาชีพ อุปกรณ์นี้ผ่านการรับรองจาก UK Home Office Type Approval