Negative Pressure Respirators & Filters

Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300 เป็นการผสมผสานระบบปกป้องการหายใจที่เชื่อถือได้

Dräger X-plore® 1700

Dräger X-plore® 1700

Dräger X-plore® 1700 ช่วยให้หายใจได้ง่ายและไม่อึดอัดเมื่อสวมหน้ากาก

Dräger X-plore® 3500

Dräger X-plore® 3500

หน้ากากชนิดครอบครึ่งหน้า Drager X-plore 3500 สำหรับงานที่หนักและการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

Dräger X-plore® 5500

Dräger X-plore® 5500

หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า Drager X-plore® 5500 สำหรับอุตสาหกรรมเคมี โลหะหรือยานยนต์ การต่อเรือ การซ่อมบำรุง การส่งสินค้าหรือการกำจัดของเสีย

Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300

หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าราคาประหยัดนี้เหมาะสำหรับผู้ชำนาญการเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรม