เครื่องอัดอากาศ

Draeger Compressor DE 200-TE - PN 330 bar (รุ่น Auto)