เครื่องอัดอากาศ

Draeger Compressor DE 200-TE - PN 330 bar (รุ่น Auto)

Draeger Compressor DE 200-TE - PN 330 bar (รุ่น Auto)

เครื่องอัดอากาศสำหรับหายใจระบบออโต้

Draeger Compressor DE 200-TE - PN 330 bar (Manual)

Draeger Compressor DE 200-TE - PN 330 bar (Manual)

เครื่องอัดอากาศสำหรับหายใจ ต้องควบคุม การปิด เปิด จับเวลาเอง