บริการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์

 

 

บริการรับต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์

อัตราค่าบริการดังนี้

       - ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการใบละ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ใบ คิดส่วนที่เพิ่มใบละ 1,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

       - ต่างจังหวัด ค่าบริการใบละ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ใบ คิดส่วนที่เพิ่มใบละ 1,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

       *** อัตราค่าบริการส่วนที่เพิ่มหากหมดอายุไม่พร้อมกัน ต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนในคราวเดียว เพื่อลดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร (ยกเว้นกรณีมีเอกสารเพิ่มเติม) ***

       หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าบริการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้บริหารที่ต้องจ่ายให้ตำรวจ (กรณีให้ตำรวจไปพิมพ์มือที่สำนักงาน)

ติดต่อ

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)

88/136 ซ.G11 ม.8 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

โทร. 0-2042-9993-4 

Fax. 0-2042-9996

E-Mail : safe19912000@hotmail.com

               rcnw_p@hotmail.com