แผนที่
หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข้อมูลใหม่

BBS: Behavior Based Safety

เดิมมักเข้าใจผิดคิดว่า  วิธีการที่ดีที่สุด คือ การทำให้พนักงานตระหนัก  จะเกิดทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย  แล้วพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ต้องการ

 

แต่ปัจจุบัน พบแล้วว่า เปลี่ยนพฤติกรรมก่อน  จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย นำไปสู่การปฎิบัติที่ยั่งยืน  จนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย

 

                   อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานป้องกันได้

                   ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

                   ฝ่ายจัดการมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจาการทำงาน

                   ความปลอดภัยเป็นสภาพการจ้าง

                   การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน

                   ต้องบังคับให้ปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย และแก้ไขสภาพและการกระทำไม่ปลอดภัยทันที

                   ต้องสอบสวนทั้งอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

 

Agenda

          เวลา

                         รายละเอียด

           วัตถุประสงค์

9.00   -  9.10

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ทราบวัตถุประสงค์

9.10   - 10.00

คำจำกัดความและสาเหตุของอุบัติเหตุ

เข้าใจและอธิบายได้ถึงอุบัติเหตุ

เหตุเกือบเกิด / พฤติกรรม และสาเหตุ

10.00 - 10.30

วัฒนธรรมความปลอดภัย

การสร้างและผลของการมีวัฒนธรรม

10.45 - 12.00

การหาพฤติกรรมเสี่ยงและการกำจัด

ทราบหลักการ

13.00 -  14.00

การฝึกการสังเกตความปลอดภัย

วิธีการหา

14.00 -  14.30

Workshop การหาพฤติกรรมเสี่ยง

สร้างประสบการณ์การหา

14.45 -  15.45

Workshop การตั้งเป้าหมายกำจัด

พฤติกรรมเสี่ยง

ร่วมกันหาและตั้งเป้าหมายที่จะใช้งานจริง

15.45 -  16.30

การติดตามและการวัดผล และถาม-ตอบ

เทคนิคในการตรวจติดตาม

 

 

ดังนั้นถ้าเราหาพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายได้  เราก็สามารถกำจัดได้

 

Date       หลักสูตร  1  วัน  (9.00-16.30  น.)

 

 

 

Success

  ในระยะเวลสั้นๆ เพียง 2  เดือน  พฤติกรรมเสี่ยงในการไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันแว่นตานิรภัย

     จาก 40% กลายเป็น 95 %

    และในเดือนที่ 6  ขยายผลประสบผลสำเร็จ  95 %  โดยขยายผลเป็นหมวกนิรภัย

       รองเท้านิรภัย   แว่นตานิรภัย  และหน้ากาก ด้วย

 

Training

                การฝึกอบรม BBS หรือ ความปลอดภัยโดยใช้หลักการพฤติกรรมเสี่ยง นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.    ทราบหลักการของการค้นหาและนำพฤติกรรมเสี่ยงที่พบมาตั้งเป้าหมายในการกำจัด

2.    เข้าใจวิธีการหาพฤติกรรมเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

3.    การวัดผลและประกาศผลความสำเร็จในการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง

 

ดี  ชั่ว  รู้หมดแต่อดใจไม่อยู่

คน.....  เป็นปัจจัยหลักต่อความสำเร็จด้านความปลอดภัย

 

Instructor                 อ.วีระ  ซื่อสุวรรณ    ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

                                                        ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสารเคมี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     ฝ่ายอบรม  บจ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

     โทรศัพท์ 02-8818571 ต่อ 41-44

     โทรสาร 02-8818570

     Email: training@safetechthailand.netติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.safetechthailand.net