แผนที่
หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข้อมูลใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

( สำหรับสถานประกอบการ ประเภท 2 -5 ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คน )


     
  ระยะเวลา ฝึกอบรม  :   180 ชั่วโมง ประกอบด้วย  6 หมวด  

หมวดวิชาที่ 1 :  กฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัย 30 ชั่วโมง
 
หมวดวิชาที่ 2 :  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 30 ชั่วโมง
 
หมวดวิชาที่ 3 :  เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 30 ชั่วโมง
 
หมวดวิชาที่ 4 :  การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง  30 ชั่วโมง
 
หมวดวิชาที่ 5 :  การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน  30 ชั่วโมง
 
หมวดวิชาที่ 6 :  การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  30 ชั่วโมง

   อัตราค่าอบรม  :  รุ่นทั่วไป  คนละ 20,000 บาท  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
                                  
                                      ( รวมค่าเอกสารอบรม , อาหารกลางวัน , อาหารว่าง น้ำชา-กาแฟ 2 ครั้ง ต่อ วัน )

  ใบสมัคร

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

         บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

         942 ถนนบรมราชชนนี  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

         โทร. 0-2881-8571,0-2435-2385-6  ต่อ 41- 44

          e-mail. safe19912000@hotmail.com
      
          โทรสาร. 0-2881-8570

 

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.safetechthailand.net