คลิป หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง รุ่นที่ 4/62 : 27-28 มิ.ย.62 EP 3/3

การอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง รุ่นที่ 4 ปี 2562 จัดวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ณ สนามฝึกดับเพลิงบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด SAFETECH ตอนที่ 3