หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment ปี 64

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) เพื่อใช้ในการค้นหาอันตรายในการทำงาน
  2. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและเสริมงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยง และขจัดความสูญเสีย
  3. เป็นแนวทางในการทดลองฝึกเขียนแผนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได้เอง
  4. เป็นประโยชน์ สำหรับการ สถานประกอบการที่ทำระบบ  PSM และ ISO 45001

 

หัวข้อ

  1. แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ การชี้บ่งอันตราย
  2. การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  3. เทคนิคในการประเมินความเสี่ยง  เช่น วิธี HAZOP Check List , What if, FTA, FMEA, JSA
  4. แบ่งกลุ่มทำ Work Shop ฝึกการทำแผนประเมินความเสี่ยง

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการประเมินความเสี่ยง และมีความรู้ด้านกระบวนการผลิต

วิทยากร อ.วีระ  ซื่อสุวรรณ

อดีตผู้จัดการด้านความปลอดภัย บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

วิทยากร อบรมการประเมินความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ 3

วิทยากรและที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านสารเคมีกู้ภัย  และ BBS  เป็นต้น

ระยะเวลา 2 วัน ( 9.00 – 17.00 น. ) 

 

24 - 25 มี.ค. 64 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์

24- 25  มิ.ย. 64 โรงแรมชลอินเตอร์   ชลบุรี

28 -29  ก.ย. 64 มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ปากเกร็ด  นนทบุรี

17 -18  พ.ย. 64 โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์