การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ DEFENSIVE DRIVING 2 วัน ทฤษฎี ปฎิบัติ ปี 64

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุทฤษฎีปฎิบัติ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางรถยนต์นับเป็นปัญหาที่น่าหวาดวิตก  สำหรับคนใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับรถส่วนใหญ่   ยังมีระดับความเข้าใจในการขับรถที่แตกต่างกัน และยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ วิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คือ  ผู้ขับรถจะต้องมีระดับความเข้าใจและการขับขี่ที่มีมาตรฐานดีพอ  มีความพร้อมทั้งในด้านจิตสำนึกและทักษะ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ปรับแนวคิด พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งการแก้ไขเหตุฉุกเฉินที่จำเป็น

ระยะเวลา : 2  วัน ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ / ภาคลานและภาคถนน  ( 16 ชม )

เนื้อหาการอบรม

1. เทคนิคการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

อบรมเกี่ยวกับปรัชญาการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ  มูลเหตุที่ทำให้ผู้ขับรถเสียสมาธิ  วิธีการเตรียมรถก่อนออกเดินทาง  รวมทั้งข้อระมัดระวังในการขับรถสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ขับรถในเวลากลางคืน  ขับรถในขณะฝนตก ฯลฯ  

2. การตรวจและบำรุงรักษารถยนต์ที่ควรรู้

อบรมเกี่ยวกับการตรวจรถยนต์อย่างง่าย  โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  การตรวจและบำรุงรักษารถประจำวัน  

3. สาธิตการขับรถอย่างถูกวิธีและการแนะนำ

อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อนั่งหลังพวงมาลัย  การออกรถ  การปรับที่นั่ง  การปรับกระจก  การคาดเข็มขัดนิรภัย การสตาร์ทเครื่องยนต์  ตรวจสอบสัญญาณบนหน้าปัด  การเข้าเกียร์  การจับและหมุนพวงมาลัย  การใช้เบรกมือ-เบรกเท้า  การใช้แตร  การขับรถตามรถคันหน้า  การเลี้ยวรถ  การพักเท้าซ้าย  การกลับรถ  การถอยหลังเข้าจอด  การสังเกตุการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้า  สมาธิในการขับรถ  การแซงรถ  การจอดรถ  และข้อทราบอื่น ๆ

4. การตรวจสอบสมรรถภาพในการขับขี่

อบรมเกี่ยวกับความบกพร่องในสมรรถภาพการขับขี่  เป็นเรื่องที่นักขับควรจะต้องรู้เพื่อปรับตัวเองในขณะขับรถ  และมีการตรวจสายตา  สมรรถนะการขับต่างๆ  โดย จัดเครื่องตรวจสายตา ที่เชื่อถือมาตรวจ

กำหนดการการจัดอบรม

28 -29   มีนาคม     2564

29 -30   มิถุนายน   2564

29 -30   สิงหาคม    2564

30 -31   ตุลาคม     2564

จัด  ณ    เดอะไพน์   รีสอร์ท  ปทุมธานี  ( ทุกรุ่น ) คลิกดูแผนที่

อัตราค่าอบรม คนละ 5,500 บาท  ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % )    หัก  ณ ที่ จ่ายได้   3 %  

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุทฤษฎีปฎิบัติ
การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุทฤษฎีปฎิบัติ

ทีมวิทยากร  :

1.อ.สมพงษ์ ใจซื่อ : Police Defensive Driving School    และ IAM-England /DECAประเทศ Australia  / อดีตผู้จัดการขนส่ง /อดีตผู้จัดการอาวุโสศูนย์การขับรถอย่างปลอดภัย    บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย   ผ่านการอบรมจากสถาบันการขับรถชั้นสูง  จากประเทศอังกฤษ  และออสเตรเลีย   ,  เขียนหนังสือเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ฯ  สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดบุ๊ค

2.อ.บรรเทิง  เจริญวัฒนา  :  วิทยากรศูนย์การขับรถอย่างปลอดภัย   และผู้จัดการคลังน้ำมันเชลล์สงขลา และ บ้านดอน , ผู้ช่วยผู้จัดการด้านขนถ่ายน้ำมันบัลค์

3. รต. สมเกียรติ เล็กยิ้ม  : อดีตเจ้าหน้าที่ บริหารแผนกยานยนต์ ปตท. / ผ่านการอบรมจากสถาบันด้านการขับขี่ประเทศออสเตรเลีย / วิทยากรที่มีประสบการณ์สูง

4. อ.ชัชพงศ์  ศิริอุดมไพบูลย์  : วิทยากร ด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ บริษัท ปตท. จำกัด  นักแข่งรถ เชียวชาญระบบและวิธีการทดสอบสมรรถนะของผู้ขับขี่

สนใจ / ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ติดต่อฝ่ายอบรม  โทรศัพท์ 02- 042 9993-4 ต่อ 21-23  / 02- 042 9995 ( ตรง )   083-188-2771 ,  083-189-8632