หลักสูตร การสื่อสาร GHS สำหรับผู้ประกอบการตามกฎหมาย ปี 64

การสื่อสาร GHS สำหรับผู้ประกอบการตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสารเคมีและวัตถุอันตราย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย

 

ลักษณะการอบรม

บรรยายภาคทฤษฏี และตัวอย่างกรณีศึกษา

การสื่อสาร GHS สำหรับผู้ประกอบการตามกฎหมาย

วิทยากร    

   อาจารย์จรินทร์     วีรโอฬารสิทธิ์  

   -สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย Hazardous Substances Logistics Association (HASLA)

   -ประสบการณ์ ดูแลด้านสารเคมีวัตถุอันตราย   ด้านความปลอดภัย ที่ บริษัทไทยพลาสติคเคมีภัณฑ์  จำกัด 

   -บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์  จำกัด  , บริษัท เอเพ็คปิโตรเคมี จำกัด , บริษัท อิเทอนัล เรซิ่น จำกัด   เป็นต้น

 

ระยะเวลา   1 วัน ( เวลา 9.00  - 16.00  น. )   

13     พฤษภาคม    2564 โรงแรมเบย์    ถนนศรีนครินทร์   

28     ตุลาคม        2564 โรงแรมดิไอเดิ้ล  เรสซิเดนซ์  ใกล้นิคมนวนคร  ปทุมธานี

 

อัตราค่าอบรม คนละ 2,500 บาท ( ยังไม่รวม VAT 7  %)

รวม ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ ,เอกสารอบรม,วุฒิบัตร

** สามารถหัก  ณ ที่จ่าย ได้ 3 % ****และลดหย่อนภาษี  ร้อยละร้อยสิ้นปี 

อนึ่ง ทาง บริษํทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเลื่อน

การจัดอบรม     กรณีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม ไม่ถึงเกณฑ์ ที่ ตั้งไว้ คือ  12 คน 

จัดโดย        บ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จก. ( SAFETECH )

 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายอบรม   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 ,  สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995    มือถือ 083-188-2771

 

กรอกใบสมัคร  แฟกซ์  มาที่   02- 042-9996    อีเมล์ :  training@safetechthailand.net