หลักสูตรการสร้างทีม ERT & และการบริหารจัดการรับเหตุฉุกเฉิน ปี 64

การสร้างทีม ERTและการบริหารจัดการรับเหตุฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ทีมรับเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการในการรับ

สถานการณ์ต่างๆ  เช่น เพลิงไหม้   สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น

 

หัวข้อ

  • ความหมายทีม ERT  / บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
  • การบริหารจัดการรับเหตุฉุกเฉิน
  • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจSCBA(ย่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับการรับเหตุ
  • ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน
  • workshop   กรณีสารเคมีรั่วไหล , การใช้เทคนิคการควบคุมเพลิง ฝึกการค้นหาผู้ติดในเหตุการณ์ , การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน

 

วิทยากร วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการรับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัยและสารเคมีหกรั่วไหล

 

กำหนดจัดอบรม หลักสูตร  1  วัน    เวลา    9.00 – 16.00 น. 


12     มิถุนายน    2564 

18     กันยายน    2564

โรงแรมเบย์   ศรีนครินทร์  

 ( ทุกรุ่น )

 

อัตราค่าอบรม คนละ  2,500 บาท   (  ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% )  หัก ณ ที่จ่ายได้ 3 %

จัดอาหารเที่ยง  เบรคกาแฟ   เอกสารอบรม และ วุฒิบัตร

จัดโดย        บ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จก. ( SAFETECH )

 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายอบรม   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 ,  สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995    มือถือ 083-188-2771

 

กรอกใบสมัคร  แฟกซ์  มาที่   02- 042-9996    อีเมล์ :  training@safetechthailand.net