หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งและออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ปี 64

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการยกระดับทักษะ ฝีมือแรงงานของบุคลากรภายในองค์กรด้านไฟฟ้า  เสริมความรู้เข้าใจการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยในการใช้งาน อันเป็นการป้องกันปัญหา การเกิดความเสียหาย เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายอื่นๆ 

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมา สำหรับผู้ทำหน้าที่ ในการออกแบบ และช่างผู้ทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ที่ต้องการพัฒนา ทักษะ ให้สูงขึ้น อย่างมืออาชีพ หรือ ช่างซ่อมบำรุง, จป.วิชาชีพ, คปอ., ผู้สนใจ

 

วันเวลา

  • รุ่น 1  วันที่   11   มิถุนายน      2564    ณ โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์  สมุทรปราการ
  • รุ่น 2  วันที่   17   กันยายน      2564    ณ โรงแรมเบย์  ศรีนครินทร์  สมุทรปราการ

 

วิทยากร อาจารย์ชัยยา   ปาณาราช   สามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง

ใบประกอบวิชาชีพ

1. ใบประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม(ก.ว.)ระดับสามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียนใบอนุญาต  สฟก.5023

2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส  ทะเบียนเลขที่ 00489

3. ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร เลขทะเบียน มฝร-1-4-15-001-0344-60

4. ผู้ประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร  เลขทะเบียน สป 11160023 ออกให้โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

5. ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก มฝร-1-4-17-001-0075-60

วิธีการอบรม การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์ ,ถาม-ตอบ พร้อมทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ Workshop สาธิตการทำงาน

อัตราค่าอบรม คนละ  2,500  ( ยังไม่รวม VAT 7 % )

สามารถ หัก ณ ที่จ่าย ได้ 3 % ใบเสร็จนำลดหย่อนภาษีสิ้นปี 200 %

จัดอาหารเที่ยง  / เบรคกาแฟ /  เอกสารอบรม / วุฒิบัตร 

 

จัดโดย        บ.ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จก. ( SAFETECH )

 

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายอบรม   บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด

โทร 02-042-9993-4 ต่อ 21 – 23 ,  สายตรง ฝ่ายอบรม 02-042-9995    มือถือ 083-188-2771

 

กรอกใบสมัคร  แฟกซ์  มาที่   02- 042-9996    อีเมล์ :  training@safetechthailand.net