อุปกรณ์ดับเพลิง

สายดับเพลิง ยี่ห้อ OSW

สายดับเพลิง ยี่ห้อ OSW

ผลิตจากบริษัท Syntex Unidur ประเทศเยอรมัน ได้มาตรฐาน DIN 14811:2008

หัวฉีดดับเพลิง ยี่ห้อ Pok

หัวฉีดดับเพลิง ยี่ห้อ Pok

ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส มีสองรุ่น Legende 400 สำหรับไฟที่เกิดจากไฟฟ้่า รุ่น standard Legende 500

หัวฉีดดับเพลิง ยี่ห้อ Leader

หัวฉีดดับเพลิง ยี่ห้อ Leader

ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส มีสองรุ่น คือ Aluminium Mdel & Fibertech

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

Dry chemical fire extinguisher มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537