บริการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์

 

 

บริการรับต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์

อัตราค่าบริการดังนี้

ค่าบริการใบละ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ทั้งในเขตกรุงเทพ  -ปริมณฑล -ต่างจังหวัด 

 

อัตราค่าบริการส่วนที่เพิ่มหากหมดอายุไม่พร้อมกัน 

ต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนในคราวเดียว 

เพื่อลดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร (ยกเว้นกรณีมีเอกสารเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ   :  

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่ายานพาหนะในการพาเจ้าหน้าที่ทหารไปตรวจสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์     กรณี ที่เป็นผู้สำรองจำหน่าย

ติดต่อ

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด (SAFETECH)

88/136 ซ.G11 ม.8 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

โทร. 0-2042-9993-4 

Fax. 0-2042-9996

E-Mail : safe19912000@hotmail.com

              office@safetechthailand.net

มือถือ     063-814-5197 , 081 - 920 - 2580